< Geri
online psikolog logo white
Psikolojik Hastalıklar

Travma Sonrası Büyüme Nedir?

İçindekiler


Hayat, bazen beklenmedik olaylarla dolu olabilir ve birçoğumuz, zorlayıcı ve travmatik deneyimler yaşayabiliriz. Ancak, bu deneyimlerin hayatımızın geri kalanını olumsuz şekilde etkilemesine izin vermek zorunda değiliz. Travma sonrası büyüme nedir sorusuna iyi bir yanıt arayacak olursak; Travma sonrası büyüme, zorlayıcı olaylardan sonra ortaya çıkan olumlu psikolojik değişim ve gelişmeyi tanımlayan bir kavramdır.

Travma sonrası büyüme, psikolojik literatürde İngilizce olarak "posttraumatic growth" olarak adlandırılan bir kavramdır. Bu kavram, kişinin yaşadığı travmatik bir olay sonrasında olumlu yönde psikolojik, sosyal ve duygusal değişimler yaşamasını ifade eder. Travma sonrası büyüme, sadece travmatik olayın olumsuz sonuçlarını aşmakla kalmaz, aynı zamanda kişiyi daha güçlü, daha dirençli ve daha bilge bir hale getirebilir. Bu konu ile alakalı detaylı sorularınız var ise Psikoloğa soru sor sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Travma sonrası büyüme bir ya da birkaç alanda birden ortaya çıkabilir. Bu durum, kişinin yaşadığı travmanın boyutuna ve baş etme mekanizmasının ne kadar güçlü olduğuna göre değişir. Travma sonrası büyüme ortaya şu alanlarda çıkabilir:

 • Kişisel güçlenme
 • Kişisel ilişkilerde daha derin bağlar kurma
 • Yaşamın anlamını ve amaçlarını tekrardan değerlendirme
 • Yeni fırsatları görme ve yeteneklerini keşfetme
 • Daha fazla empati yeteneği

Travmatik bir olayı yaşayan kişi, zorlukların üstesinden gelme konusunda daha güçlü hissedebilir. Bu durum, kişinin kendi iç kaynaklarına daha fazla güven duymasını ve daha iyi bir özsaygı geliştirmesini sağlayabilir.

Travma sonrası büyüme, kişinin diğer insanlarla ilişkilerini daha derin ve anlayışlı hale getirebilir. Olayın etkilerini anlamak ve paylaşmak, bağları güçlendirebilir. Travmatik olaylar, kişinin yaşamın anlamı ve amacı üzerine düşünmesine yol açabilir. Bu, kişinin değerlerini yeniden değerlendirmesine ve hayattan daha anlamlı bir şekilde yararlanmasına yardımcı olabilir.

Travma sonrası büyüme, kişinin içsel gücünü keşfetmesine ve yeni yetenekler geliştirmesine yardımcı olabilir. Kişi, zorlukların üstesinden gelme sürecinde bilinçaltında saklı olan yetenekleri keşfedebilir.

Travma sonrası büyüme, başkalarının acılarına daha fazla empati göstermeyi ve şefkatli bir tutum geliştirmeyi sağlayabilir. Bu, kişinin çevresindeki insanlarla daha derin bağlar kurmasını kolaylaştırabilir.

Travma Yaratan Olaylar Nelerdir?

Travma Yaratan Olaylar Nelerdir

Hayatımız boyunca birçok farklı deneyimle karşılaşırız ve bazıları olumlu, güçlendirici etkilere sahipken, bazıları da zihinsel ve duygusal açıdan yıkıcı olabilir. Travma yaratan olaylar, bir kişinin zihin ve beden üzerinde derin etkilere neden olan ve uzun süreli sonuçlar doğuran olaylardır. Travma yaratan olaylar nelerdir? sorusunu şu şekilde cevaplamak mümkündür:

 • Doğal afetler
 •  Kazalar
 •  Ciddi yaralanmalar
 • Savaş
 • Terör
 • Cinsel ve fiziksel saldırılar
 • Mobbing
 •  Kayıp ve yas
 • Aile içi travma
 •  Göç
 • Sürgün

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), yaşanan travmatik olayların ardından ortaya çıkan ve zihin ile bedeni derinden etkileyen bir psikolojik durumdur. Bu bozukluk, travma yaşamış bireylerde tekrarlayan korku, endişe, üzüntü ve başka semptomlarla karakterizedir. PTSD, yaşanılan travmanın etkilerini uzun süre boyunca günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sürdürebilir.

TSSB, travmatik bir olayı yaşayan bir kişinin zihninde ve bedeninde meydana gelen bir psikolojik bozukluktur. Bu olay, kişinin hayatını, fiziksel bütünlüğünü veya sevdiklerini tehdit eden bir olay olabilir.

Savaş, cinsel saldırı, doğal afetler, kaza, şiddet veya kayıp gibi çeşitli travmatik deneyimler TSSB’ye yol açabilir. Bu tür olaylar sonucunda kişi, olayı hatırlatan tetikleyicilere maruz kaldığında yoğun korku, endişe veya dehşet yaşayabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, hemen ortaya çıkmaz. Kişinin travma yaşamasına neden olacak olan olay (göç, savaş, ölümcül hastalık vs.) meydana geldikten sonraki ilk bir aylık süre Akut Stres Bozukluğu olarak adlandırılır.

Bu dönemde olayı yaşayan kişilerde, olaya tanık olan ya da olayı bir şekilde öğrenmiş olan kişilerde bazı semptomlar gelişebilir. Ancak genel olarak travmaya maruz kalan kişi hariç diğer kişilerde bu semptomlar akut dönemden sonra görülmez.

Travmatik olaya maruz kalan kişide oluşan semptomlar bir aydan daha uzun süreli olarak devam ediyor ise bu durum Travma Sonrası Stres Bozukluğu olarak adlandırılır. TSSB, uzun süre boyunca devam edebilen bir durumdur.

Travma Sonrası Büyüme ve Gelişim

Hayatımız boyunca karşılaştığımız zorlayıcı olaylar, travmatik deneyimler veya ciddi yaşam değişiklikleri, zihinsel ve duygusal olarak bizi sarsabilir. Ancak, bazı insanlar bu tür zorluklarla başa çıkmak için güçlenir ve gelişirler. Travma sonrası büyüme ve gelişim, zorlayıcı olaylar sonrasında ortaya çıkan olumlu psikolojik değişim ve gelişmeyi ifade eder.

Travma sonrası büyüme ve gelişim, kısa süreli acı, stres veya travmatik olaylar sonrasında bireyin olumlu yönde değişim ve gelişme göstermesini ifade eder. Bu olgu, ilk olarak 1990'lı yıllarda psikolojide araştırılmaya başlanmış ve travma sonrası stresin olumsuz etkilerine karşı bir kontrast olarak ortaya çıkmıştır. Travma sonrası büyüme, kişilerin yaşadıkları zorluklar ve stresle başa çıkma süreçlerinde içsel güçlerini keşfetmelerine ve yeni perspektifler geliştirmelerine olanak sağlar.

Travma sonrası büyüme ve gelişim, bireylerin zorluklarla başa çıkmada potansiyellerini fark etmelerine ve güçlendirmelerine yardımcı olur. Bu, kişilerin yaşamın anlamını ve amaçlarını yeniden değerlendirmelerini ve daha olgun bir perspektifle yaşamlarına devam etmelerini sağlar.

Ayrıca, travma sonrası büyüme ve gelişim, ruh sağlığı alanında yapılan çalışmalara ve tedavilere yeni bir boyut getirir ve psikoloji alanında olumsuz etkilere odaklanan bir paradigmadan daha dengeli bir bakış açısı sunar.

Travma Tamamen Geçer Mi?

Travma Tamamen Geçer Mi

Travmatik deneyimler, bireylerin zihin ve bedeninde derin etkiler bırakabilir. Bu olaylar, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve psikolojik olarak yıkıcı olabilir. Travma yaşayan birçok insan, zamanla travmanın etkilerinin azaldığını ve hayatlarına devam edebildiğini fark eder. Yine de pek çok kişi travma tamamen geçer mi? sorusunun cevabını merak etmektedir.

Travmanın tamamen geçip geçmediği konusu tartışmalıdır. Her birey biricik olduğundan kişinin yaşadığı travmatik olay ile nasıl ve ne kadar başa çıkabildiği de değişkendir. Bu nedenle travma, bazı kişilerde geçici olabilirken bazı kişilerde uzun süre hatta hayat boyu da sürebilir.

Travma sonrası iyileşme süreci, bireyden bireye değişebilir ve travmanın türüne, şiddetine ve kişinin içsel gücüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu süreç, genellikle birçok aşamadan geçer:

 • Acil müdahale
 • Anlama ve kabul
 • Travmayla yüzleşme
 • Yeniden yapılandırma

Travma yaşayan kişiler için ilk adım, acil müdahaledir. Bu aşamada, kişilerin fiziksel ihtiyaçlarına ve güvenliklerine yönelik önlemler alınır. Travmanın etkileri ile başa çıkabilmeleri için destek ve yardım sağlanır.

Travma yaşanan kişiler, olayları anlamlandırmak ve kabul etmek için zaman gerektirirler. Bu aşamada, profesyonel destek ve psikoterapi, travmanın etkilerini anlamak ve başa çıkmak için önemli bir rol oynar.

Kişiler, travmanın etkileriyle yüzleşmek ve travma sonrası stresle başa çıkmak için çeşitli stratejiler geliştirmeye başlarlar. Bu aşamada, travmanın tetikleyicileriyle başa çıkmak ve duygusal olarak iyileşmek için çaba gösterilir.

Travma sonrası iyileşmenin olumlu yönü, kişinin travmadan ders çıkararak büyüme ve gelişme göstermesidir. Bu aşamada kişisel güçlenme, yeni perspektifler kazanma ve travma sonrası büyüme yaşanabilir.

Travma Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Travmatik deneyimler, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlığını derinden etkileyebilir. Travma, kişinin hayatını altüst edebilir ve günlük işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Travmanın etkileriyle başa çıkmak ve tedavi almak, sağlıklı bir iyileşme süreci için önemlidir.

Travma tedavi edilmez ise, bireylerde derin etkiler bırakabilir ve uzun süreli sonuçlar doğurabilir. Tedavi edilmemesi durumunda, travmatik deneyimlerin kişisel ve toplumsal düzeyde kalıcı etkileri olabilir. Bazı yaygın travma sonrası etkiler şunlardır:

 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Depresyon
 •  Anksiyete
 •  Sosyal izolasyon
 • Özsaygı ve özgüven kaybı
 • Davranış sorunları

Bu sebeple konunun üzerine gidilmeli tedavi edilmelidir.

SSS

Travma Sonrası Büyüme Nedir?

Travma sonrası büyüme, zorlayıcı olayların veya travmatik deneyimlerin ardından ortaya çıkan olumlu psikolojik değişim ve gelişmeyi ifade eder. Travma yaşayan bireyler, travmatik olayların etkileriyle yüzleşerek, güçlenerek ve yaşamda olumlu değişimler göstererek büyümeyi deneyimlerler.

Travma Sonrası Büyüme Süreci Nasıl Başlar?

Travma sonrası büyüme süreci, travmatik olayı yaşayan bireyin olayın etkileriyle yüzleşmesi ve olayı anlamlandırma süreciyle başlar. Kişi, travma sonrasında içsel kaynaklarını keşfetmeye ve yeni perspektifler geliştirmeye yönelik adımlar atmaya başlar.

Travma Sonrası Büyüme Süreci Ne Kadar Sürer?

Travma Sonrası Büyüme süreci, bireyden bireye farklılık gösterir. Travma yaşayan kişilerin büyüme süreçleri, deneyimledikleri travmanın niteliği, kişisel özellikleri ve içsel güçleri gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Kimi kişilerde bu süreç daha kısa sürebilirken, bazılarında daha uzun sürebilir.

Travma Sonrası Büyüme, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Aynı Mıdır?

Hayır, Travma Sonrası Büyüme ve travma sonrası stres bozukluğu farklı kavramlardır. Travma Sonrası Büyüme, olumlu psikolojik değişimi ifade ederken, TSSB travmatik olayın ardından tekrarlayan kabuslar, panik ataklar ve yoğun korku gibi olumsuz semptomlarla karakterizedir.

08.08.2023
Son Güncelleme: 25.02.2024

Çevrimiçi uzmanlarımız sizinle online terapiye hazır!

Eda Gül Ülgüt
5.0 (3 Yorum)

Eda Gül Ülgüt

Klinik Psikolog
Ahmed Taha Başer

Ahmed Taha Başer

Psikolog
Gözde Yücelli
5.0 (6 Yorum)

Gözde Yücelli

Psikolog
Cansel Aktaş
5.0 (3 Yorum)

Cansel Aktaş

Psikolog
Ece Yurdakul

Ece Yurdakul

Psikolog
Cihan İleri

Cihan İleri

Psikolog
Revşan Kahraman
0.0 (0 Yorum)

Revşan Kahraman

Psikolog
Ayşenur Daldal
5.0 (3 Yorum)

Ayşenur Daldal

Psikolog
Sena Özbeyoğlu

Sena Özbeyoğlu

Psikolog
Sedanur Kablan

Sedanur Kablan

Psikolog
Emre Uzun
5.0 (1 Yorum)

Emre Uzun

Psikolog
Selen Melay Yanıkan

Selen Melay Yanıkan

Klinik Psikolog
Gülnihal Ak
5.0 (1 Yorum)

Gülnihal Ak

Klinik Psikolog
Hidayet Çalışkan

Hidayet Çalışkan

Psikolog
Ayşe Perihan Özkan Var
5.0 (2 Yorum)

Ayşe Perihan Özkan Var

Psikolog
Merve Üçok

Merve Üçok

Psikolog
Begüm Yılmaz
5.0 (2 Yorum)

Begüm Yılmaz

Klinik Psikolog
Zeynep İrem Bakır

Zeynep İrem Bakır

Psikolog
Zozan Baskın

Zozan Baskın

Klinik Psikolog
Muhammed Yümlü
0.0 (0 Yorum)

Muhammed Yümlü

Psikolog

İlk seansına özel %15 indirim. Şimdi başla!

Önerilen Yazılar