< Geri
online psikolog logo white
İlişkiler

Uzak Mesafe İlişkisi Yürütmek Mümkün mü?

İçindekiler


İlişkilerde yakınlık ve temasta bulunmanın önemi büyüktür. Çiftler, sık sık birbirlerini görmek ve seslerini duymak ihtiyacı hisseder. Fakat bu durum uzak mesafe ilişkisi yaşayan çiftler için oldukça zor olur. Bu ilişkilerin yürüme ya da yürümeme sebepleri pek çok insan tarafından tartışılıyor. Birçok insana göre uzak mesafe ilişkisi mümkün olarak görünmez. Yapılan araştırmalara göre ise uzak mesafe ilişkisi, duyguları güçlü tutmaktadır.

Uzak mesafe ilişkisini yürütmenin mümkün olup olmadığı çiftlerin ilişki durumlarına göre değişebilir. Her iki tarafın da ilişkiyi sürdürme motivasyonunun olması, özellikle de iletişim sorunlarının bulunmaması gerekir.

Sadakat, güven ve bağlılık psikolojiye göre ilişkinin en önemli unsurlarının başında gelir. Bu bahsetmiş olduğumuz durumların ilişkide mevcut olması için ise pek çok zaman coğrafi yakınlık gereklilik gösterir.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yüzde ondan fazla insanın uzak mesafe ilişkisi yürüttüğü görülmektedir. Her geçen gün bu sayı artış göstermektedir. Çiftler, çalışma koşulları sebebiyle ayrı yaşamak ve ilişkilerini ayrı şehirlerde yürütmek zorunda kalabilmektedir.

Uzmanlara göre sağlıklı bir uzun mesafeli ilişki için gerekli olan en temel şey istektir. Uzaktan sevmek, uzaktan ilgi göstermek iki taraf için de kolay olmayacaktır. Uzak mesafeden dolayı ihtiyaçlar, istenilen ölçüde doyurulamayacaktır. Ancak buna rağmen böyle bir ilişki, çiftlerin birbirleriyle olan bağlılık durumuna göre yürür. Çünkü uzak mesafe ilişkilerinin yürümesi , pek çok faktöre bağlıdır.

 

Uzak Mesafe İlişkisinin Avantajları Nelerdir?

Uzak mesafe ilişkisi birçok insanın daha önce deneyimlediği ya da deneyimleyeceği bir romantik ilişki çeşididir. Sevdiği insanı her daim yanında isteyenler için uzak mesafe ilişkisi çok zorlu ve yürütülemez halde görünebilir. Fakat uzak mesafe ilişkisi denildiği zaman avantajlarından da bahsetmek mümkündür.

Uzak mesafe ilişkisini devam ettirmek zordur. Uzak mesafe ilişkisini bitirmek de son derece zorlu olmaktadır. Sağlıklı bir ilişki için gerekli olan bazı noktalara dikkat edilmesi halinde uzak mesafe ilişkisinin çiftler için avantaj sağlayacağı da görülmektedir.

Uzak mesafe ilişkisinde güven duygusu gelişir. Güven problemleri üzerinde yoğunlaşılarak uzak mesafe ilişkisi daha avantajlı hale getirilebilir.

Farklı şehirlerde ya da ülkelerde yaşamak, çiftlerin korkusuz bir şekilde yalan söylemeye itebilir. Fakat güven duygusuna önem verilen bir ilişkide bu bahsetmiş olduğumuz olgularla karşılaşmak neredeyse imkansızdır. Her iki tarafın da birbirine güveniyor olması aldatma ve yalan söyleme gibi olumsuz durumların ilişkide bulunmamasını sağlayacaktır.

Bir ilişki içerisinde olmak, belirli sorumlulukları yerine getirmeyi gerektirir. Bazı insanlar, ilişkiyi her gün vakit geçirmek olarak anlamlandırır. Bundan dolayı ise çiftlerin pek çok sosyal durumu sekteye uğrayabilir. Kariyer gelişimi, arkadaşlık iletişimleri, hobiler ve kişisel gelişime ayrılan vakit azalacaktır.

Uzak mesafe ilişkisi ise bu yönden avantajlı olur. Uzak mesafe ilişkilerinde yaşam tarzı değişmeyecektir. Eğlenceli zamanlar, hobiler, arkadaşlarla iletişim gibi sosyal yaşamı oluşturan unsurlar ihmal edilmeyecektir.

 

Uzak Mesafe İlişkisinin Dezavantajları Nelerdir?

Uzak mesafe ilişkileri, bazı kaçınılmaz zorlukları beraberinde getirebilmektedir. Fiziksel yakınlık eksikliği, güven eksikliği ve daha sayılabilecek pek çok problem hiç umulmadık bir anda çiftlerin kapısını çalabilmektedir. Gerçek anlamda bir aşk varsa, zorluklarla karşılaşma ihtimali daha da artacaktır.

Uzak mesafe ilişkisinin dezavantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • İletişim problemleri: Uzak mesafe ilişkisi sürdüren çiftler için iletişimde kalmak kimi zamanlarda zor olabilmektedir. İletişimin eksik kaldığı durumlarda ilişkilerde istenmeyen tartışmalar ve gerilimler yaşanabilmektedir. Uzak mesafe ilişkilerinin yürütülmesinin güç olma nedenlerinin başında iletişim sorunları gelir.
  • Yalnızlık hissiyatı: Bir ilişki içerisindeyken zaman zaman insanlar kendilerini yalnız ve anlaşılmaz hissedebilmektedir. Uzun haftalar, aylar ve yıllar boyu çiftlerin birbirini görememesi ise duygusallığa önem veren insanları mutsuz edebilecektir. Çünkü çiftler, sevinçlerini ve üzüntülerini birlikte yaşayamadıklarında yalnızlık duygusuyla baş etmekte güçlük çekebilirler.
  • Güven problemleri: Uzak mesafe ilişkilerinin yürütülmesinin zor olduğu durumlarda güven duygusunun yeteri düzeyde sağlanamadığı görülür. Çiftler birbirine aşık olsa dahi her zaman güven duygusunu istedikleri gibi yansıtamayabilir.
  • Fiziksel yakınlık eksikliği: Uzak mesafe ilişkilerinin birçoğu fiziksel yakınlık eksikliğinden dolayı sonlanır. Her iki taraf da her ne kadar bu duygularını kontrol etmeye çalışsa da zaman zaman bu eksikliğe yenik düşebilmektedir.

Uzak Mesafe İlişkilerinde Zorlayıcı Konular Nelerdir?

Uzak Mesafe İlişkilerinde Zorlayıcı Konular Nelerdir

Uzak mesafe ilişkilerinde bazı zorlayıcı noktalar ile karşılaşmak muhtemel olabilir. Bu tarz ilişkilerde karşılıklı fedakarlıklarda bulunmak ve empati yapabilmek oldukça önem arz eder.

Uzak mesafe ilişkisinde en zorlayıcı konuların başında ilişkide rutinleşme gelir. İlişkiye devam edildikçe fiziksel bir yakınlık olmadığından dolayı uzaktan vakit geçirme sınırlılık gösterir. Bu da ilişkide rutinleşme durumunun oluşmasına neden olur. İlişkinin rutin bir hal almaması için çiftlerin çaba sarf etmesi, farklı konular üzerine yoğunlaşması ve fırsat buldukça görüşmesi gerekir.

Uzak mesafe ilişkisi, iletişim işidir. İletişimin sekteye uğradığı bir uzak mesafe ilişkisi, istenmeyerek de olsa bitirilebilir. İletişim konusunda hassas davranılması, olası bir iletişim problemi karşısında yapıcı bir tavır sergilenmesi gerekir.

Uzak mesafe ilişkilerinde güven en önemli faktördür. Kişilerin birbirine güvenmesi, anlayabilmesi gerekir. Güvenin olmadığı bir ilişki zaten yürütülemez. Bir de uzak mesafe oluştuğu zaman bu durum ilişkiyi daha da çıkmaza sürükleyebilir.


 

Uzak Mesafe İlişkisinde Yakınlığı Korumak Mümkün müdür?

Yapılan araştırmalar, uzak mesafe ilişkilerinde yakınlığın çiftlerin kendilerini içtenlikle açma seviyesine bağlı olduğunu gösteriyor. Kişinin kendisini güvenle ve rahat bir şekilde partnerine açıyor olması gerekir. Özgür ve rahat bir şekilde paylaşımda bulunmak, güven ortamının oluşmasına da zemin hazırlayacaktır.

Kişinin kendisini açabilmesi, ilişkinin fiziksel koşullarının ötesinde bütün dinamikleri etkiler. Kurulan bu iletişim sayesinde kişiler daha sadakat dolu bir şekilde ilişkilerine bağlılık gösterecektir.

Uzak Mesafe İlişkilerinde İletişimin Önemi Nedir?

Uzak mesafe ilişkisinin en önemli özelliklerinden biri, kişilerin birbirlerinin hayatına, duygu ve düşüncelerine meraklı bir şekilde yaklaşmasıdır. Sevgi dili iyi bir şekilde kullanılmalı, iletişim doğru bir şekilde sağlanmalıdır.

Uzak mesafe ilişkisi için iletişimin önemi son derece büyüktür. Bu ilişkilerde partnerlerin birbirlerinin hayatındaki küçük veya büyük gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması, anlaması ilişkiyi kıymetli bir hale taşır. Çiftler, birbirleri için önemli olduklarını hissetmelidir.

İletişim bağlarının doğru ve etkili bir şekilde kurulabilmesi için iletişimin periyotlarını yönetmek gerekir. İlişkide iletişimin devamlılığı için hayata ve yaşananlara dair paylaşımlarda bulunulması gerekir. İlişkiyle ilgili veya ilgisiz konulardaki problemleri çözmek üzerine konuşmalar gerçekleştirilebilir. Kısacası düzenli bir iletişim, uzak mesafe ilişkisinin yürütülmesinde önemli bir noktadır.

Uzak Mesafe İlişkilerinde Sadakati Korumak Mümkün müdür?

İlişkilerde aldatma söz konusu olduğu zaman odak nokta, partnerin başka biriyle cinsel birliktelik yaşaması oluyor. Fakat sadakatsizlik teriminin aslında önemli bir tarafı daha vardır: Duygusal sadakatsizlik. Bu durum, ilişkiler için yıkıcı olabilir. Duygusal sadakat, mutlu bir ilişkinin önemli kurallarından biridir.

Sadakat kavramının önemi, uzak mesafe ilişkilerinde çok daha fazladır. Uzun mesafeler kapsamında yürütülen bir ilişkide sadakat göz ardı edilmemelidir.  Sadakati korumak ise çiftlerin birbirlerine duyduğu saygı ve sevgiyle ilgilidir. Bu yüzden yoğun hislerin beslendiği, saygının önemli görüldüğü, iletişim sorunlarının bulunmadığı bir uzak mesafe ilişkisinde sadakati korumak mümkündür.

Uzak Mesafe İlişkisinde Nasıl Davranılmalıdır?

Uzak Mesafe İlişkisinde Nasıl Davranılmalıdır

Uzak mesafe ilişkilerinde çiftlerin nasıl davranması gerektiği, ilişkinin özelliklerine ve fiziki olarak görüşme sıklığına göre değişkenlik gösterir. Fakat her ilişkide önemli olan şey, sorumlulukların bilincinde olmaktır.

Uzak mesafe ilişkisi ile hayatınıza devam ediyorsanız ve ilişkinizin uzun soluklu olmasını arzuluyorsanız sorumluluklarınızın bilincinde olmanız gerekiyor. Partnerinize güvenmeniz, sevginizi yansıtmanız, iletişim problemlerine neden olabilecek durumları ilişkinizden uzak tutmanız, kendinizi şeffaf bir şekilde partnerinize açmanız gerekir.

Uzak Mesafe İlişkisinde Sevgi Dili

Bazı insanlar, uzak mesafe ilişkisi sürdürmenin kolay olduğunu düşünür. Buna rağmen zaman zaman olumsuzluklarla karşılaşır. Uzak mesafeli ilişkileri sürdürebilmek için insanların sevgi dilini güzel bir şekilde kullanması gerekir.

İlişkilerde hissedilen duyguların ya da kişinin partnerine duyduğu hislerin nasıl ifade edildiği veya algılandığı çiftlerin aralarındaki bağı etkilemektedir. Doğru kullanılan sevgi dili sayesinde kişiler, ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmektedir.

Özet

Uzak mesafe ilişkilerini sürdürmek zor olabilmektedir. Fakat kişiler arasında özel bir bağ bulunuyorsa, iki taraf da çaba göstermeye çalışıyorsa engellerin üstesinden gelmek çok daha kolay olabilmektedir. Gösterilen çabaların en değerlileri ise sadakat ve güvendir. Çiftler birbirinin yanında olmasa dahi ilişki içerisinde olduğunu unutmamalıdır. Her daim sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etmelidir.

Örneğin iletişim, uzak mesafe ilişkisi ilerletme konusunda problem olabilir. Eş zamanlı bir şekilde uygun durumların ayarlanması kimi zaman zor olabilir. Bu sorunu aşmak ve ilişkiyi sorunsuz bir şekilde yürütebilmek adına bazı durumlardan feragat edilmesi gerekir.

Uzak mesafe ilişkisi yürütülür mü sorusunun yanıtı ise aslında ilişkilerin mevcut durumu ile şekillenir. Eğer çiftlerin bağları güçlüyse, güven dolu bir şekilde ilişkilerinde yer alabiliyorlarsa uzun mesafeler belli bir süre sonra önem arz etmemeye başlayacaktır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Mesafeler Aşka Engel Olur mu?

Çiftlerin birbirlerine duyduğu aşk ve saygı sayesinde ilişkide oluşan birçok problem çözüme kavuşturulabilir. Bu konu ilişkiden ilişkiye değişkenlik gösteriyor olsa da mesafelerin aşka engel olmayacağı birçok insan tarafından ifade edilmektedir.

Uzaktaki Sevgiliyle Ne Yapılır?

Uzaktan bir ilişki sürdürülüyorsa, çiftler birbirlerine vakit ayırmalıdır. İletişim problemlerini ortadan kaldırabilecek noktalar üzerinde durmalıdır. Günlük hayatta karşılaşılan problemler, sevinçler ve üzüntüler paylaşılmalıdır. Kısacası, çiftler iletişimi diri tutarak sevgi dilini en iyi şekilde kullanmalıdır.

Uzaktan İlgi Nasıl Gösterilir?

Uzak mesafe ilişkisi yaşayan kişiler, kimi zamanlarda kendilerini yalnız hissedebilir. Bu gibi durumların oluşmaması için kişilerin birbirlerine ulaşım araçları aracılığıyla ilgi göstermesi ve birbirlerini dinleyip anlamaya çalışması gerekir.

19.09.2023
Son Güncelleme: 25.02.2024

Çevrimiçi uzmanlarımız sizinle online terapiye hazır!

Cihan İleri
4.7 (20 Yorum)

Cihan İleri

Psikolog
Ayşe Perihan Özkan Var
5.0 (2 Yorum)

Ayşe Perihan Özkan Var

Psikolog
Berfin Şahin
4.3 (7 Yorum)

Berfin Şahin

Klinik Psikolog
Emre Uzun
5.0 (1 Yorum)

Emre Uzun

Psikolog
Ece Yurdakul
5.0 (9 Yorum)

Ece Yurdakul

Psikolog
Gülnihal Ak
5.0 (1 Yorum)

Gülnihal Ak

Klinik Psikolog
Ayşenur Daldal
5.0 (3 Yorum)

Ayşenur Daldal

Psikolog
Duygu Ergün
5.0 (6 Yorum)

Duygu Ergün

Psikolog
Zozan Baskın
5.0 (7 Yorum)

Zozan Baskın

Klinik Psikolog
Gözde Yücelli
5.0 (1 Yorum)

Gözde Yücelli

Psikolog
Levent Dokuzer
5.0 (2 Yorum)

Levent Dokuzer

Psikolog
Merve Üçok
5.0 (51 Yorum)

Merve Üçok

Psikolog
Begüm Yılmaz
5.0 (2 Yorum)

Begüm Yılmaz

Klinik Psikolog
Sedanur Kablan
4.9 (14 Yorum)

Sedanur Kablan

Psikolog
Cansel Aktaş
5.0 (3 Yorum)

Cansel Aktaş

Psikolog
Ahmed Taha Başer
5.0 (17 Yorum)

Ahmed Taha Başer

Psikolog
Revşan Kahraman
0.0 (0 Yorum)

Revşan Kahraman

Psikolog
Nurullah Tığlı
4.5 (8 Yorum)

Nurullah Tığlı

Psikolog
İrem Gülşen Koçer
0.0 (0 Yorum)

İrem Gülşen Koçer

Psikolog
Zeynep İrem Bakır
5.0 (17 Yorum)

Zeynep İrem Bakır

Psikolog

İlk seansına özel %15 indirim. Şimdi başla!

Önerilen Yazılar