< Geri
online psikolog logo white
Yaşam

Aile Dizimi Terapisi: İlişkileri Güçlendirme ve Geçmişi İyileştirme Yolu

Kişiler karmaşık ilişki dinamikleri, çatışmalar, iletişim zorlukları veya geçmişten gelen etkilerle karşılaşabilirler. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve aile içindeki dengeyi sağlamak amacıyla aile dizimi adı verilen terapi yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntem 1990’lı yıllarda ünlü psikoterapist Bert Helliger tarafından ortaya atılmıştır. Henüz bilimselliği kanıtlanmadığı için de daha çok olgusal bir yaklaşım olarak adlandırılmaktadır. 
Aile dizimi, aile sistemini bir bütün olarak ele alır. Bu terapi yöntemi ile aile üyeleri arasındaki ilişki, bireylerin rolleri ve bağları aile dizimi uzmanı tarafından keşfedilmeye çalışılır. Aynı zamanda bu yöntem ile aile içindeki bağları ve geçmişten gelen etkileri anlayabiliriz.  Bu yazıda, aile diziminin ne olduğunu, yöntemlerini, temel ilkelerini ve daha pek çok konuyu birlikte ele alacağız. Aile içindeki dengeyi sağlama potansiyeli olan bu yöntemi keşfetmek için okumaya devam edebilirsiniz. 

Aile Dizimi Nedir? 

Aile Dizimi Nedir

Aile dizimi terapi yöntemine göre aile köklerinden bugüne kadar yaşanan bütün olaylar bireyleri etkileyebiliyor. Bu temele göre biyolojik özellikler kadar deneyimler de genlerle aktarılıyor. Yani, deneyimler DNA’ya kazanır ve kişilerin yaşadığı psikolojik sorunlar, döngüler veya travmalar DNA aracılığıyla nesilden nesle aktarılır. Aile dizimi terapisi ile bu kalıtsal sorunlar araştırılır. Bu terapinin gerçekleştirilebilmesi için en az iki kişilik bir grup oluşturulması gerekir. Grup terapisi ile sizi üzen, bilinçaltınızda istemsizce yer almış, size bugün zorluk çıkaran duygularınızı keşfedebilirsiniz. 

 

Aile Diziminin Temel İlkeleri

Hellinger, insanların ilişkilerinde temel ihtiyaçlarının karmaşık şekillerde etkileşime girdiğinden ve sınırlandırdığından bahsetmiştir. Aile dizimi ile, aile sistemi bir bütün olarak ele alınır. Ayrıca aile içindeki dinamiklere de odaklanılır. Aile diziminin temel ilkelerini aşağıdaki gibi dörde ayırabiliriz: 

Bağlantı ve bağımlılık

Aile dizimi için en önemli ilkelerden biri aile üyeleri arasındaki bağlantılar ve bağımlılık ilişkileridir. Her birey, ailenin diğer üyeleri ile duygusal, davranışsal ve dolayısıyla psikolojik olarak etkileşim içindedir. Aile dizimi terapisi ile bu etkileşimleri anlamak ve dengelemek hedeflenir. 

Sistematik düzen ve hiyerarşi

Aile bireyleri belirli bir düzen ve sistemde yer alır. Dolayısıyla, her ailede her bireyin bir rolü vardır. Bu hiyerarşik düzen, aile içindeki dengenin ve uyumun sağlanmasına yardımcı olur. 

Aidiyet ve sadakat

Aile dizimi uzmanı, terapi esnasında aile üyelerinin aidiyet ve sadakat duygularını ele alır. Oturumlar sırasında aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ve sağlıklı bir aile birliği oluşturulması hedeflenir. 

Dengeli verme ve alışveriş

Ailede her bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve gerektiğinde destek alması gerekir. Aile dizimi oturumları ile aile bireylerinin ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde karşılamak amaçlanır. Ayrıca, sağlıklı alışveriş ilişkileri geliştirilmeye çalışılır. 

Aile Dizimi Yöntemleri

Köken aile açılımı farklı teknik ve yöntemlerle yapılan bir terapi yaklaşımıdır. Aile dizimi yöntemleri grup ve bireysel olarak iki temel kategoride inceleyebiliriz. Bu başlıkta terapi sırasında rol alan kişileri de ayrıca açıklayacağız. 

Grup aile dizimi çalışmaları

Kök aile açılımı grup ortamında gerçekleştirilir. Bu yöntemde grup içindeki katılımcılar aile üyeleri rollerini üstlenir. Açılım sırasında aile üyelerinin başkalarının deneyimlerini ve aile dinamiklerini daha geniş bir perspektiften anlamaya yönelik ortam sağlanır. 

Bireysel aile dizimi çalışmaları

Aile dizimi açılımı sırasında bireyler kalabalık grup ortamlarında kendilerini rahat hissetmeyebilir. Bu gibi durumlarda açılım bireysel olarak da yürütülebilir. Danışan, terapi sırasında aile üyelerini temsilen oyuncak, figür, taş, kum veya aile ağacı çizimi gibi pek çok farklı araç kullanılabilir. Bireysel aile kökeni açılımı seansları sırasında aile etkileşimleri canlandırılmaz. Bunun yerine aile dizimi uzmanı ve danışan daha uzun süre birlikte çalışır ve ilişkilerin haritasını çıkarır. 

 

Rol Alan Kişiler

Aile terapisti: Aile dizimi açılımı seansları sırasında, aile üyeleri birlikte çalışan ve oturumları yöneten uzman kişidir. Aile terapisti, aile bağlarını ve dinamiklerini anlamak, iletişimi geliştirmek ve rehberlik etmek için çeşitli teknikler kullanır. 

Aile üyeleri: Aile üyeleri terapinin bir parçasıdır ve terapi sürecine katılırlar. Terapi sırasında aile üyeleri duygusal deneyimlerini ifade ederek aile dinamiklerini keşfetmeye çalışırlar. 

Temsilciler: Kimi aile üyeleri terapi seanslarına katılmayabilir. Bu durumlarda grup aile dizimi çalışması yapılacaksa, aile üyelerini temsilen temsilciler seçilir. Bu temsilciler aile üyelerinin rollerini, ilişkilerini ve duygu durumlarını yansıtmaya çalışırlar. Aile dizimi uzmanı, temsilciler aracılığıyla aile içindeki dinamikleri açığa çıkarır. 

Gözlemciler: Her oturumda olmasa da bazı oturumlarda terapistler veya aile üyeleri gözlemci olarak yer alabilir. Gözlemciler terapi sürecini izleyerek aile terapistine ek bir perspektif sağlarlar. 

 

Aile Dizimi Faydaları

Aile Dizimi Faydaları

Özellikle son dönemlerde oldukça popüler hale gelen bu terapi tekniği düşünüldüğünde pek çok kişi aile dizimi ne işe yarar sorusunu soruyor. Bu sorunun cevabını maddeler halinde açıkladık. 

İlişkilerin anlaşılması: Aile dizimi yaptıranlar aile üyeleri ile olan ilişkilerini derinlemesine anlama fırsatı yakalayabilirler. Aile üyeleri veya terapiye katılan kişi, birbirleriyle olan etkileşimler, bağları ve bağlantıları daha iyi bir şekilde görebilirler. 

Aile içindeki denge ve uyum: Aile dizimi seansı, aile içindeki güç dengesinin, rollerini veya sorumlulukların anlaşılmasına destek olur. Böylece, aile üyeleri kendi rollerini ve diğer üyelerle olan ilişkilerini dengeli bir şekilde yönetmeye başlar. Ailedeki uyum, empati ve denge arttıkça gerginlik ve çatışmalarda azalma gözlenir. 

Aile geçmişinin iyileşmesi: Bu terapi yöntemi, aile üyelerinin geçmişin etkilerini anlamalarına ve bu etkilerin üzerinde çalışmalarına olanak tanır. Örneğin, geçmişte yaşanan kayıplar, travmalar veya kötü deneyimler mevcut ilişkileri etkileyebilir. Aile dizimi oturumları ile geçmişte yaşanan zorluklar aşılarak iyileşme görülmesi beklenmektedir. 

Bağların güçlenmesi: Aile dizimi terapisi ile aile üyeleri arasındaki bağların güçlenmesi hedeflenir. Aile üyeleri zamanla birbirlerini desteklemeyi ve anlamayı öğrenirler. Dolayısıyla, aile içinde daha destekleyici ve sağlıklı bağların oluşması sağlanır. 

Kişisel gelişim: Aile dizimi, aile üyelerinin kişisel gelişimine katkıda bulunacakları seanslar içermektedir. Aile içindeki ilişkilerin anlaşılma sonrasında, bireyler kendi ilişkilerini ve davranışlarını değerlendirme ve değiştirme fırsatı yakalayabilirler. Sonuç olarak aile dizimi yaptıranlar kendilerini daha iyi hissedebilir ve kendilerini bu konuda geliştirebilir.

 

Kimler Aile Dizimi Terapisi Almalı?

Aile dizimi olgusal yaklaşımı, sistematik veya kronik endişelerin ele alınmasında en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilir. Bu yöntem, özellikle aşağıda listelenen kişiler için ideal olabilir: 

  1. Romantik bir ilişki kurmak isteyen kişiler
  2. İçsel karmaşayla baş etmek isteyen bireyler
  3. Travmalar veya kayıplar yaşamış kişiler
  4. Negatif veya zararlı ilişkilere meyilli olan veya bu tür ilişkilere giren kişiler 
  5. Ev içindeki anlaşmazlıkları veya düzensizliği çözüme kavuşturmak isteyenler
  6. Kişisel veya profesyonel başarı peşinde olanlar

 

Terapi Uygulama Süreçleri

Aile dizimi, ailelilerin ihtiyaç ve hedeflerine bağlı olarak terapist eşliğinde yönetilir. Oturumların süresi ailenin karmaşıklığına veya içinde bulunduğu zorluklara bağlı olarak değişebilir. Örneğin bazı aileler birkaç seansta ilerleme gösterirken bazı aileler daha uzun zamana yayılmış seanslara ihtiyaç duyabilirler. Aile dizimi oturumları için terapistler birkaç farklı yöntem ve teknik uygulamaktadırlar. Bu yöntemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

Başlangıç değerlendirmesi ve bilgi toplama

Aile dizimi uzmanı ilk oturumda aile üyeleri ile tanışır. Tanışma oturumunda aile hedeflerini ve ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde aktarır. İlk oturumun sonrasında terapist aile üyeleri ile bireysel görüşmelerde bulunup aile dinamiklerini daha iyi anlamaya çalışır. 

Uygulama

Aile dizimi uygulaması sırasında terapist aile üyelerini belirli bir düzene göre fiziksel olarak yerleştirir. Seans boyunca veya zaman zaman sembolik araçlar kullanarak aile dinamiklerini aile üyeleri ile paylaşır. Terapistin açıklamaları doğrultusunda aile üyeleri gözlem yaparak aile içindeki ilişkileri ve rolleri daha iyi anlamaya çalışırlar. 

Bu oturumlar aile üyelerinin duygu durumlarını daha iyi ifade etmelerine, aile için etkileşimlerini gözlemlemelerine, aile içi rolleri anlamalarına olanak sağlar. Aile dizimi uzmanı, aile üyeleriyle gerek grup çalışması gerekse bireysel görüşmeler aracılığıyla detaylı sorgulamalar yapar. Bu sorgulamalar sonucunda aile içindeki kalıplar ve deneyimler vurgulanır. Yeni içgörülerin ortaya çıkması hedeflenir.

Çözüm odaklı yaklaşım

Aile dizimi oturumları ile aile üyeleri çözüm odaklı yaklaşımlar elde edebilirler. Örneğin, terapist aile içindeki çatışmaları ele alarak önerilerde bulunabilir. Ayrıca, alternatif davranışlar ve iletişim stratejileri aile üyeleri ile keşfedilebilir. Aile üyeleri terapi boyunca ve sonrasında yeni becerileri uygulamaya başlar ve sonrasında sağlıklı bir aile dinamiği oluşturmaya başlarlar. 

 

Özet

Aile dizimi, iletişim zorlukları, karmaşık ilişki dinamiklleri ve özellikle geçmişten gelen etkilerle başa çıkmak için kullanılan, olgusal bir terapi yöntemidir. Bu yazımıda, aile dizimi oturumları sırasında aile sisteminin ele alınması, terapi yönteminin temel ilkeleri, terapi yöntemleri hakkında ihtiyacınız olabilecek bilgileri paylaştık. Ayrıca köken aile açılımı seanslarına ihtiyaç duyabilecek bireyleri kısa ve net bir şekilde listeledik. Yakın zamanda çıkan dizi ve filmler dolayısıyla oldukça popüler bir yöntem haline gelen aile dizimi, aile dinamiklerine göre birkaç seans veya belki daha fazla sürebilir. 

 

Aile Dizimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Aile dizimi oturumlarının süresi ve sıklığı nedir?

Aile dizimi seans süreleri ve sıklığı bireylerin ve aile üyelerinin hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterir. Ancak, seans süreleri genellikle 1-2 saat aralığında tamamlanır. Bu oturumların kaç seansta tamamlanacağı ise aile üyelerinin ilerlemesi ve hedeflerine ulaşması ile ilgilidir. Örneğin hızlı gelişim gösteren bireyler için oturumlar birkaç seansta tamamlanacaktır. Ancak sorunlar daha derin ve karmaşıksa oturum sayısı artabilir. 

Aile dizimi için uygun adaylar kimlerdir? 


Aile dizimi terapisi pek çok farklı gruptaki kişilere hitap eder. İçsel karmaşayla baş etmek istiyorsanız, romantik ilişki kurmak istiyorsanız, travma veya kayıp yaşadıysanız, aile için dinamiklerinizi çözmek istiyorsanız, aile dizimi seansları alabilirsiniz. 

Aile dizimi terapisini kimler uygular?

Aile dizimi terapisi, bu uygulama özelinde eğitim almış kişiler tarafından uygulanmaktadır. Psikoterapiden çok daha farklı bir yöntem olduğu için, aile dizimi terapistinin bu alan için özel olarak hazırlanmış bir eğitim almış olması gerekmektedir. 

 

Aile dizimi terapi grupları kaç kişiliktir?

Aile dizimi oturumları grup halinde yapılacaksa 10-20 kişilik bir grup ile yapılabilir. 

 

Aile dizimi seansları sırasında kaç kuşak önceye gidilebilir?

Aile dizimi terapisinin temeli genlerle aktarılan olumsuz durumların çözüme kavuşturulmasıdır. Günümüzde yapılan çalışmalara göre 7 kuşak önceye kadar yaşanan sorunlar veya travmalar gözlemlenebilmektedir. 

 

Psikoterapi ile aile dizimi farklı mı?

Psikoterapi bireysel sorunlar üzerinde durarak bireysel terapi yöntemiyle ilerleme kaydeder. Aile dizimi terapisi aile ve ailede yaşanan olaylar üzerinde durarak genellikle gruplar ile çalışmaktadır. Dolayısıyla, psikoterapi ile aile dizimi farklı teknikleri içermektedir. 

 

21.06.2023
Son Güncelleme: 25.02.2024

Çevrimiçi uzmanlarımız sizinle online terapiye hazır!

Ahmed Taha Başer
5.0 (17 Yorum)

Ahmed Taha Başer

Psikolog
Sedanur Kablan
4.9 (14 Yorum)

Sedanur Kablan

Psikolog
Eda Gül Ülgüt
5.0 (2 Yorum)

Eda Gül Ülgüt

Klinik Psikolog
Zeynep İrem Bakır
5.0 (17 Yorum)

Zeynep İrem Bakır

Psikolog
Ece Yurdakul
5.0 (9 Yorum)

Ece Yurdakul

Psikolog
Begüm Yılmaz
5.0 (2 Yorum)

Begüm Yılmaz

Klinik Psikolog
Hidayet Çalışkan
5.0 (40 Yorum)

Hidayet Çalışkan

Psikolog
Yeşim Tarım
5.0 (5 Yorum)

Yeşim Tarım

Psikolog
İrem Gülşen Koçer
0.0 (0 Yorum)

İrem Gülşen Koçer

Psikolog
Selen Melay Yanıkan
5.0 (11 Yorum)

Selen Melay Yanıkan

Klinik Psikolog
Revşan Kahraman
0.0 (0 Yorum)

Revşan Kahraman

Psikolog
Ayşenur Daldal
5.0 (3 Yorum)

Ayşenur Daldal

Psikolog
Gözde Yücelli
5.0 (1 Yorum)

Gözde Yücelli

Psikolog
Levent Dokuzer
5.0 (2 Yorum)

Levent Dokuzer

Psikolog
Berfin Şahin
4.3 (7 Yorum)

Berfin Şahin

Klinik Psikolog
Muhammed Yümlü
0.0 (0 Yorum)

Muhammed Yümlü

Psikolog
Sena Özbeyoğlu
5.0 (44 Yorum)

Sena Özbeyoğlu

Psikolog
Duygu Ergün
5.0 (6 Yorum)

Duygu Ergün

Psikolog
Zozan Baskın
5.0 (7 Yorum)

Zozan Baskın

Klinik Psikolog
Ayşe Perihan Özkan Var
5.0 (2 Yorum)

Ayşe Perihan Özkan Var

Psikolog

İlk seansına özel %15 indirim. Şimdi başla!

Önerilen Yazılar