< Geri
online psikolog logo white
Liebowitz Sosyal Fobi Testi
Sayın cevaplayıcı, teste odaklanmanız ve her maddeyi dikkatle okumanızı rica ederiz. Cümleleri okuduğunuzda her bir cümledeki durumları ne derecede hissettiğinizi işaretleyiniz.

1. Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmaktan kaygılanırım

2. Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmaktan kaygılanırım

3. Dikkatleri üzerimde toplamaktan kaygılanırım

4. Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmaktan kaygılanırım

5. Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmaktan kaygılanırım

6. Başkaları içerdeyken bir odaya girmekten kaygılanırım

7. Kendimden daha yetkili biriyle konuşmaktan kaygılanırım

8. Satın aldığım bir eşyayı ödediğim parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek beni kaygılandırır

9. Çok iyi tanımadığım birisiyle yaşadığım fikir ayrılığını veya hoşnutsuzluğu ifade etmek beni kaygılandırır

10. Biri veya birileri tarafından gözlendiğim sırada çalışmaktan kaygılanırım

11. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmak beni kaygılandırır

12. Bir eğlenceye gitmekten kaygılanırım

13. Çok iyi tanımadığım birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak beni kaygılandırır

14. Yetenek, beceri ya da bilgilerimin sınanması beni kaygılandırır

15. İzlendiğim sırada yazı yazmak beni kaygılandırır

16. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonla konuşmak beni kaygılandırır

17. Umumi yerlerde yemek yemek beni kaygılandırır

18. Evde misafir ağırlamak beni kaygılandırır

19. Küçük bir grup faaliyetine katılmak beni kaygılandırır

20. Umumi yerlerde bir şeyler içmek beni kaygılandırır

21. Umumi telefonları kullanmak beni kaygılandırır

22. Yabancılarla konuşmak beni kaygılandırır

23. Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak beni kaygılandırır

24. Umumi tuvalette idrar yapmak beni kaygılandırır

25. Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmaktan kaçınırım

26. Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmaktan kaçınırım

27. Dikkatleri üzerinde toplamaktan kaçınırım

28. Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmaktan kaçınırım

29. Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmaktan kaçınırım

30. Başkaları içerdeyken bir odaya girmekten kaçınırım

31. Kendimden daha yetkili biriyle konuşmaktan kaçınırım

32. Satın aldığım bir eşya için ödediğim parayı geri almak üzere eşyayı mağazaya iade etmekten kaçınırım

33. Çok iyi tanımadığım birisine fikir ayrılığını veya hoşnutsuzluğumu ifade etmekten kaçınırım

34. Gözlendiğim sırada çalışmaktan kaçınırım

35. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmaktan kaçınırım

36. Bir eğlenceye gitmek

37. Çok iyi tanımadığım birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmaktan kaçınırım

38. Yetenek, beceri ya da bilgilerimin sınanmasından kaçınırım

39. Gözlendiğim sırada yazı yazmaktan kaçınırım

40. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonda konuşmaktan kaçınırım

41. Umumi yerlerde yemek yemekten kaçınırım

42. Evde misafir ağırlamaktan kaçınırım

43. Küçük bir grup faaliyetine katılmaktan kaçınırım

44. Umumi yerlerde bir şeyler içmek

45. Umumi telefonları kullanmak

46. Yabancılarla konuşmaktan kaçınırım

47. Umumi tuvalette idrar yapmak beni kaygılandırır

48. Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymaktan kaçınırım