< Geri
online psikolog logo white
Beck Anksiyete Testi
Sayın cevaplayıcı aşağıda gruplar halinde cümleler verilmektedir. Öncelikle her gruptaki cümleleri dikkatle okuyarak, bugün dahil geçen hafta içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi anlatan cümleyi seçiniz.

1. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma

2. Sıcak/ ateş basmaları

3. Bacaklarda halsizlik, titreme

4. Gevşeyememe

5. Çok kötü şeyler olacak korkusu

6. Baş dönmesi veya sersemlik

7. Kalp çarpıntısı

8. Dengeyi kaybetme duygusu

9. Dehşete kapılma

10. Sinirlilik

11. Boğuluyormuş gibi olma duygusu

12. Ellerde titreme

13. Titreklik

14. Kontrolü kaybetme korkusu

15. Nefes almada güçlük

16. Ölüm korkusu

17. Korkuya kapılma

18. Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi

19. Baygınlık

20. Yüzün kızarması

21. Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan)