< Geri
online psikolog logo white

Psikolojik Destek Nedir? Psikolojik Destek Neden Önemli?

Bireylerin duygusal, zihinsel ve sosyal sağlıklarını iyileştirmek amacıyla sunulan profesyonel yardım ve rehberlik hizmetlerine psikolojik destek denir. Psikolojik danışmanlık, kişilerin stres, anksiyete, depresyon, travma ve diğer psikolojik zorluklarla başa çıkmalarını sağlamak için eğitimli uzmanlar tarafından sağlanır.

Yüzyüze veya online psikolojik destek sürecinde psikolog terapötik müdahale, danışmanlık, bilişsel davranışçı terapi (BDT) veya grup terapisi gibi çeşitli yaklaşımlar kullanabilir. Tüm bu süreç, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına, sorunlarıyla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine ve günlük yaşam kalitelerini artırmalarını amaçlar.

Psikolojik destek almak istiyorum diyorsanız, Online Psikolog üzerinden alanında uzman psikologlar ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Psikolog Yardımı ve Kişiye Pozitif Etkileri


Bireyin yaşam kalitesini artırmak ve psikolojik dayanıklılığını güçlendirmek için en önemli adımlardan biri olan psikolojik destek, kişilerin yalnızlık hissini azaltır, duygusal denge kurmalarını sağlar ve zihinsel sağlıklarını korur.

Psikolog destek alanlar temelde mevcut sorunlarla başa çıkıyorlar gibi görünseler de aslında bu kişiler kişisel gelişimlerini destekler ve yaşamlarına yeni bir perspektif kazandırırlar. Hem yüz yüze hem de sanal psikolojik destek, bireylerin günlük yaşamlarında veya geçmişte karşılaştıkları zorlukların üstesinden daha etkin bir şekilde gelmelerini sağlar.

Neden psikolojik destek almalıyım diye düşünenler için, psikolojik yardımın bireylerin üzerindeki olumlu etkileri aşağıda özetlenmiştir:

  • Stres ve anksiyete azalır.

  • Depresyon belirtileri hafifler.

  • Kişisel farkındalık artar ve kişi kendini daha iyi tanır.

  • Bireyler sosyal ilişkilerini geliştirir.

  • Kişisel hedefler belirlenir.

  • Travmatik olaylarla başa çıkılır ve travmaların etkileri hafifletilir.Psikolojik Destek Ne Zaman Alınmalı?


Psikolojik destek merkezi veya bireysel hizmet veren psikologlar ile çalışmak sadece psikolojik rahatsızlıkları olan bireylere iyi gelmez. Günlük yaşamında karşılaştıkları stres ve zorluklarla başa çıkmak, ilişkisindeki problemleri çözmek, birini unutmak için psikolojik destek veya daha farklı sebepler bir uzman ile görüşmeniz için zemin oluşturabilir.

Önemli olan, bireyin yaşamın farklı döneminde çeşitli psikolojik ve duygusal zorluklarla karşılaşabileceğinin bilincinde olması ve bu zorlukların üstesinden gelmek için çaba göstermesidir.

Depresyon


Sürekli üzüntü, umutsuzluk veya enerji eksikliği hissiyle karakterize olan depresyon, bireylerin günlük aktivitelerini yerine getirememelerine ve sosyal yaşamlarından izole olmalarına sebep olur. Yüz yüze veya online psikolog yardımı ile depresyon belirtileri yönetilebilir.

Depresyon için psikolojik destek almak, bireylerin duygusal tepkilerini hafifletmelerinine, negatif düşünce kalıplarını değiştirmelerine ve pozitif başa çıkma stratejileri geliştirmelerine olanak sağlar.

Anksiyete


Anksiyete, aşırı endişe, korku ve gerilim hisleri ile tanımlanır. Bu durum, bireylerin normal günlük aktivitelerini engelleyebilir, konsantrasyonlarını bozabilir ve fiziksel belirtiler (örneğin, kalp çarpıntısı, terleme) gösterebilir. Anksiyete bozuklukları, sosyal fobi, panik bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğu gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

Yukarıda belirtilen semptomlara sahipseniz ve psikolog yardımı almak istiyorum diyorsanız, Online Psikolog’taki alanında uzman psikologlar ile görüşebilirsiniz. Çünkü psikolojik destek, anksiyetenin yönetilmesinde etkili bir rol oynar.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi terapi yöntemleri, bireylerin anksiyete tetikleyicilerini tanımalarına ve bu tetikleyicilere karşı etkili başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, terapi sürecinde gevşeme teknikleri ve mindfulness gibi yöntemler öğrenilerek, bireylerin anksiyete belirtilerini kontrol etmeleri sağlanır.

Fobi


Belirli bir nesne, durum veya aktiviteye karşı aşırı ve mantık dışı korkulara sahipseniz, fobiniz var demektir. Örnek vermek gerekirse, fobisi olan bireyler, korktukları durumdan kaçınmak için günlük yaşamlarını kısıtlayabilirler. Yaygın fobiler arasında hayvan fobileri, kan görme fobisi, yükseklik korkusu, kapalı yer kokusu vb türler yer alır.

Fobilerin üstesinden gelmek için psikolojik destek almayı düşünebilirsiniz. Psikoloğunuz online veya canlı psikolojik destek seansı ile maruz bırakma terapisi veya BDT uygulayabilir.

Fobiler için canlı veya internetten psikolojik destek süreci, bireylerin korkularını daha rasyonel bir şekilde değerlendirmelerini ve fobilerinin yaşamlarını kontrol etmesini engellemelerini sağlar.

Mani


Bipolar bozukluğun bir parçası olarak, aşırı enerji, coşku, sinirlilik ve düşünce hızlanmasıyla karakterize olan mani, bireylerin riskli davranışlarda bulunmalarına, düşünmeden hareket etmelerine veya aniden ciddi kararlar almalarına sebep olabilir. Bu durum, doğal olarak, kişinin sosyal ilişkilerini, iş yaşamını ve genel sağlığını olumsuz etkiler.

Mani hasta ve hasta yakınlarına psikolojik destek nasıl olmalıdır sorusunun cevabını ise alanında deneyimli bir psikolog tanı aşamasından sonra detaylı bir şekilde verebilir. Psikolojik terapi ile bireylerin duygu durumları izlenir ve manik dönemlerin tetikleyicileri tanımlanabilir.

Son olarak, ilaç tedavisiyle kombine edilen psikoterapi, manik belirtilerin şiddetini azaltabilir ve bireylerin daha dengeli bir yaşam sürmelerini sağlayabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)


DEHB, dikkati sürdürmede zorluk, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile karakterizedir. Bu durum, bireylerin akademik başarılarını, iş performanslarını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. DEHB olan bireyler, günlük görevleri organize etmekte ve tamamlamakta zorluk çekebilirler.

Dikkat eksikliği yaşıyorum ve psikolojik desteğe ihtiyacım varmı diye düşünüyorsanız, bir psikolog ile ön görüşme yapabilirsiniz. Tanı için uygulanan testlerden sonra psikoloğunuz terapiye ihtiyacınız olup olmadığı konusunda bilgilendirme yapacaktır.
Terapiye ihtiyacımız varsa ve psikolojik destek almaya başlarsanız, DEHB belirtilerini yönetebilirsiniz.
DEHB için psikoloğunuz bilişsel davranışçı terapi uygulayabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)


TSSB, travmatik bir olay sonrasında ortaya çıkan yoğun korku, çaresizlik ve dehşet duygularının hissedilmesidir. Bireyler, travmatik olayı tekrar yaşıyormuş gibi hissedebilir, kabuslar görebilir ve sürekli tetikte olabilirler.

Afet ve travmalarda psikolojik destek, TSSB’nin belirtilerini hafifletmede önemli bir rol oynar. Travma odaklı terapi yöntemleri, bireylerin travmatik deneyimlerini işlemelerine ve bu deneyimlerle başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) gibi spesifik terapiler, travmatik anıların yarattığı olumsuz duygusal tepkileri azaltabilir ve bireylerin daha normal bir yaşam sürmelerini sağlayabilir..

Yas


Bireyler, sevilen birinin ölümü, bir ilişkinin sona ermesi veya önemli bir yaşam değişikliği gibi durumlar nedeniyle yas tutabilirler. Yas süreci, bireylerin duygusal dengeyi bulmalarını ve hayatlarına devam etmelerini zorlaştırabilir.

Ölüm sonrası psikolojik destek, kişinin yas sürecini sağlıklı bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir. Farklı aşamalardan oluşan ve zaman zaman karmaşıklaşan yas sürecinde kişiye destek olan terapist, bireyin duygularını ifade etmesine, kaybını kabul etmesine ve yeni bir yaşam düzeni kurmasına destek sağlar.

Boşanma


Boşanmak, hem duygusal hem de pratik açıdan zor bir süreçtir. Bireyler, boşanma sırasında ve sonrasında yoğun stres, öfke, üzüntü ve yalnızlık yaşayabilirler. Ayrıca, çocukların velayeti, mal paylaşımı ve yeni yaşam düzenine uyum sağlama gibi zorluklarla da başa çıkmak zorunda kalabilirler

Boşanma öncesi psikolojik destek almaya başlamak, tüm aile bireylerinin süreci sağlıklı bir şekilde yürütmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca, boşanma sonrası psikolojik destek almaya devam etmek de süreç için oldukça önemlidir. Çünkü süreç boyunca tüm ailede duygusal dalgalanmalar yaşanabilir.

Deprem Sonrası Psikolojik Destek


Doğal afetler, bireylerin yoğun stres, korku veya çaresizlik hissetmelerine neden olabilir. Bu tür travmatik olaylar, bireylerin günlük yaşamlarını ciddi şekilde etkileyebilir ve uzun süreli psikolojik etkiler bırakabilir.

Depremzedelere psikolojik destek, afet sonrası travmaların yönetiminde hayati bir öneme sahiptir. Deprem psikolojik destek seansları, bireylerin yaşadıkları travmaları işlemelerine ve bu travmalardan kaynaklanan duygusal tepkileri yönetmelerine yardımcı olur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)


OKB, tekrarlayan obsesif düşünceler ve bu düşünceleri kontrol etmek amacıyla yapılan kompulsif davranışların bütünüdür. Bu durum tedavi edilmediğinde bireyin günlük yaşamını ve sosyal ilişkilerini ciddi oranda etkileyebilir.

OKB belirtilerine sahipken psikoloğa neden ihtiyaç duyulur diye düşünebilirsiniz. Bu psikolojik rahatsızlık, ilerleyen aşamalarda bireyin günlük yaşamını takıntıları çerçevesinde gerçekleştirmesine sebep olur. Bireyin yaşam kalitesini yükseltmek için aile ve yakın çevresi yardımıyla psikolojik destek hattı oluşturulabilir. Alanında uzman psikolog ile psikolojik destek seansları aksatılmamalıdır.

OKB yönetiminde, bilişsel davranışçı terapi, maruz bırakma ve tepki önleme vb gibi terapi teknikleri uygulanabilir. Terapistiniz gerekli gördüğünde bir psikiyatrist ile görüşebilir ve ilaç tedavisine de başlayabilirsiniz.


Psikolog mu Psikiyatrist mi?


Psikologlar, psikoloji alanında lisans ve lisansüstü eğitim almış profesyonellerdir. Psikoterapi, danışmanlık ve davranışsal müdahaleler gibi teknikler kullanarak bireylerin duygusal ve psikolojik sorunlarına odaklanırlar. Psikologlar, bireylerin düşünce ve davranışlarını anlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olur, ancak ilaç yazma yetkileri yoktur.

Öte yandan, psikiyatristler tıp fakültesi mezunu ve psikiyatri alanında uzmanlık yapmış doktorlardır. Psikiyatristler, psikoterapi uygulamalarının yanı sıra, depresyon, anksiyete ve şizofreni gibi ciddi zihinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek için ilaç reçete edebilirler. Psikolojik sorunların biyolojik temellerine odaklanırlar ve gerektiğinde laboratuvar testleri veya diğer tıbbi yöntemlerle teşhis koyarlar.

Sonuç olarak, psikoterapi ve davranışsal müdahaleler için psikolog, ilaç tedavisi gerektiren durumlar için ise psikiyatrist tercih edilmelidir. Hangi bölüme gitmeniz gerektiği konusunda şüpheleriniz varsa tanı sürecinden sonra gerek psikolog gerekse psikiyatrist sizi ihtiyaçlarınıza göre yönlendirecektir.

Psikoterapi Süreci Nasıl İşler?


Bireylerin duygusal, zihinsel veya davranışsal problemlerini çözmek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla uygulanan çeşitli teknik ve yaklaşımlar içeren psikoterapi, kişiye özgü olarak şekillendirilir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikanalitik terapi, insan merkezli terapi ve sistemik terapi gibi çeşitli yaklaşımlar, bireylerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre seçilir.

Psikoterapi süreci genellikle bir değerlendirme aşamasıyla başlar. İlk seanslarda terapist, bireyin yaşam öyküsünü, mevcut sorunlarını ve terapi hedeflerini anlamak için detaylı sorular sorar. Bu değerlendirme, terapinin odak noktasını belirlemek ve kişiye özel bir tedavi planı oluşturmak için kritiktir.

Sonraki aşamalarda, terapist ve danışan arasında güven ve iş birliğine dayalı bir ilişki kurulur. Terapist, danışanın düşünce ve davranış kalıplarını anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olacak teknikler sunar. Örneğin, BDT’de olumsuz düşüncelerin yeniden yapılandırılması ve davranışsal değişiklikler hedeflenirken, psikanalitik terapi bilinçdışı süreçleri keşfetmeyi amaçlar.

Psikolojik destek süreci, bireyin ilerlemesini değerlendirmek ve gerektiğinde tedavi planını güncellemek için düzenli olarak gözden geçirilir. Terapinin süresi, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak değişir; bazı bireyler kısa süreli terapiden fayda sağlarken, diğerleri uzun vadeli bir desteğe ihtiyaç duyabilir.

Sonuç olarak, psikoterapi, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarını, duygusal sağlıklarını iyileştirmelerini ve yaşamlarını daha tatmin edici bir şekilde sürdürmelerini sağlayan dinamik bir süreçtir.

Çevrimiçi uzmanlarımız sizinle online terapiye hazır!

Duygu Ergün
5.0 (6 Yorum)

Duygu Ergün

Psikolog
Cansel Aktaş
5.0 (3 Yorum)

Cansel Aktaş

Psikolog
Zozan Baskın

Zozan Baskın

Klinik Psikolog
Ayşe Perihan Özkan Var
5.0 (2 Yorum)

Ayşe Perihan Özkan Var

Psikolog
Selen Melay Yanıkan

Selen Melay Yanıkan

Klinik Psikolog
Begüm Yılmaz
5.0 (2 Yorum)

Begüm Yılmaz

Klinik Psikolog
Hidayet Çalışkan

Hidayet Çalışkan

Psikolog
Zeynep İrem Bakır

Zeynep İrem Bakır

Psikolog
Eda Gül Ülgüt
5.0 (3 Yorum)

Eda Gül Ülgüt

Klinik Psikolog
Gözde Yücelli
5.0 (6 Yorum)

Gözde Yücelli

Psikolog
Nurullah Tığlı
4.5 (8 Yorum)

Nurullah Tığlı

Psikolog
Revşan Kahraman
0.0 (0 Yorum)

Revşan Kahraman

Psikolog
Yeşim Tarım
5.0 (5 Yorum)

Yeşim Tarım

Psikolog
Ayşenur Daldal
5.0 (3 Yorum)

Ayşenur Daldal

Psikolog
İrem Gülşen Koçer
0.0 (0 Yorum)

İrem Gülşen Koçer

Psikolog
Ece Yurdakul

Ece Yurdakul

Psikolog
Ahmed Taha Başer

Ahmed Taha Başer

Psikolog
Sedanur Kablan

Sedanur Kablan

Psikolog
Muhammed Yümlü
0.0 (0 Yorum)

Muhammed Yümlü

Psikolog
Sena Özbeyoğlu

Sena Özbeyoğlu

Psikolog

İlk seansına özel %15 indirim. Şimdi başla!

Önerilen Yazılar